Bank nélkül bankolhatunk! (PSD2)

A PSD2 szabályozási keretrendszer az elkövetkezendő évek legizgalmasabb lehetőségét és egyben kihívását jelenti a bankszektor számára.

Mit jelent a PSD2 a bankok szempontjából?

A szabályozás kapcsán a legnagyobb változást az ún. OpenApi jelenti, vagyis az, hogy a pénzintézeteknek biztosítaniuk kell harmadik felek számára a hozzáférést ügyfeleik alapvető számlainformációihoz (számlaegyenleg, tranzakció történet), valamint egyéb szereplő közbeiktatása nélkül fizetési művelet végrehajtásához. Mindehhez természetesen az ügyfél hozzájárulása szükséges, melynek feltételei szintén a szabályozás részét képezik.

Mit is jelent ez Nekünk?

A fentiek jelentik a legnagyobb kihívást és egyben lehetőséget is a bankok számára, ha megnézzük, mit is jelent mindez a gyakorlatban.

A szabályozásnak való megfelelés határidejét követően az ügyfelek úgy vehetnek igénybe korábban kizárólag a bankok vagy fizetési szolgáltatók által biztosított szolgáltatásokat (pl. on-line fizetés, egyenleg lekérdezés vagy számlatörténet áttekintése), hogy ehhez nem kell a jelenlegi bankjukkal közvetlenül kapcsolatba lépniük vagy annak mobil alkalmazását használniuk, hanem megtehetik ezt újonnan letöltött mobil alkalmazásokon keresztül is, amelyeket pl. Fintech cégek biztosítanak.

pexels-photo-377909

foto: pexels.com

Ehhez nem kell mást tenniük, mint letölteni egy ilyen alkalmazást mobil készülékükre, regisztrálni és megadni az applikáció üzemeltetője számára a bankszámlához való hozzáférés lehetőségét. Ez már önmagában is radikális változást jelent az eddig megszokott bankoláshoz képest. Ha ezt tovább gondoljuk, létrejöhetnek olyan pénzügyi szolgáltatók, akik on-line módon biztosítanak új banki termékeket vagy szolgáltatásokat az ügyfelek számára akár úgy, hogy az ügyfél nem is lép közvetlen kapcsolatba az adott bankkal.

Mielőtt tovább mennénk meg kell említeni a PSD2-es szabályozás kapcsán létrejövő két új szerepkört: a számlainformációs szolgáltatást biztosító szolgáltatókat (Account Information Service Provider, AISP) és a fizetési művelet kezdeményezését biztosító szolgáltatókat (Payment Initiation Service Provider, PISP).

Miért lehet ez jó a bankoknak?

A PSD2 szabályozási keretrendszernek való megfelelés érdekében jelentős rendszerfejlesztéseket kell végrehajtaniuk annak érdekében, hogy az eddig csak általuk biztosított szolgáltatásokat ezentúl más is nyújthassa, belépve ezzel a bankok felségterületére.  Ezen túlmenően az új szereplők – jellegüknél és méretüknél fogva – sokkal rugalmasabban működhetnek, ami további hátrányt jelenthet a bankoknak.

Mindez abban az esetben igaz, ha egy bank csak arra törekszik, hogy minimálisan megfeleljen az előírásoknak és nem kíván a megváltozott piacon proaktív szerepet vállalni. Aktív szerepvállalás esetén a helyzeti előnyt kihasználva a bankok nemcsak drasztikusan tudják csökkenteni a megváltozott piaci környezetből fakadó esetleges tranzakciós bevételkiesésüket (mely egyes becslések szerint akár 30-40% feletti is lehet 2020-ig), hanem új szolgáltatások értékesítésével akár többletbevételt is tudnak generálni.

Megoldások a gyakorlatban:

  • Alternatív bevételek generálásának az egyik módja lehet új fizetési megoldások kialakítása. Ennek kapcsán a 2015/2366-os Irányelv 66. cikkelyéből kell kiindulni, mely meghatározza a fizetési számlához megbízásos online átutalások esetén való hozzáférés szabályait. Hivatkozott cikkely 5.pontja azt is kimondja, hogy

„A megbízásos online átutalás nyújtásához nem szabható feltételül, hogy e célból szerződéses jogviszony álljon fent a megbízásos online átutalási szolgáltatók és a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatók között.”

Ennek kapcsán általános vélekedés, hogy a bankszektor ezt a szolgáltatást ingyenesen kell, hogy biztosítsa.

A PSD2-es szabályozás ezt nem részletezi, hanem mindössze annyit mond, hogy ezen megbízásokat az ügyfél által közvetlenül továbbított tranzakciókkal azonos módon kell kezelnie a számlavezetőnek díjazás tekintetében is.  Vagyis amennyiben a bank számol fel tranzakciós jutalékot az egyes megbízások kapcsán, úgy ebben az esetben is számíthat fel jutalékot a PISP-ek felé.

  • Ezen túlmenően a bankok is alakíthatnak PISP-eket, így a fizetési rendszert akár zárttá is tehetik oly módon, hogy az egyes tranzakciókért felszámított bevételek teljes egészében náluk maradnak (a hazánkban hatályos tranzakciós illetéket ide nem értve)

Ez a megoldás a bankok mellett a kereskedőknek is kedvező lehet, amennyiben a jutalékszintek a kártyás tranzakciók esetén alkalmazott jutalékszintnél alacsonyabban kerülnek meghatározásra.

foto: cbsnewyork.files.wordpress.com

foto: cbsnewyork.files.wordpress.com

  • A PSD2 szabályozási keretrendszerben foglaltak alapján számos egyéb mód és lehetőség is kínálkozik a bankok számára alternatív jövedelemtermelésre, ügyfél akvizícióra, keresztértékesítésre, illetve meglévő termékek / szolgáltatások refinanszírozására vagy kiváltására.

Amennyiben többet szeretnél tudni a PSD2 szabályozási keretrendszerben rejlő lehetőségekről, keresd szakértőinket!

info@idbc.hu